NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thời gian đào tạo: 2 năm, hệ chính quy

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM

Thời gian đào tạo: 1 năm, hệ chính quy

CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM

KỸ THUẬT SỬA CHỮA LẮP RÁP MÁY TÍNH

Thời gian đào tạo: 2 năm, hệ chính quy

KỸ THUẬT SỬA CHỮA LẮP RÁP MÁY TÍNH

CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ

Thời gian đào tạo: 2 năm, hệ chính quy

CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ

ÐIỆN DÂN DỤNG

Thời gian đào tạo: 2 năm, hệ chính quy

ÐIỆN DÂN DỤNG

CÔNG NGHỆ ÔTÔ

Thời gian đào tạo: 2 năm, hệ chính quy

CÔNG NGHỆ ÔTÔ

KHUYỄN NÔNG LÂM

Thời gian đào tạo: 2 năm, hệ chính quy

KHUYỄN NÔNG LÂM

THÚ Y

Thời gian đào tạo: 1 năm, hệ chính quy

THÚ Y

HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Thời gian đào tạo: 3 năm, hệ chính quy

HƯỚNG DẪN DU LỊCH