NẤU ĂN CHUYÊN NGHIỆP

Thời gian đào tạo 2 năm

NẤU ĂN CHUYÊN NGHIỆP

PHA CHẾ TỔNG HỢP

Thời gian đào tạo 2 năm

PHA CHẾ TỔNG HỢP

NGHIỆP VỤ BẾP BÁNH QUỐC TẾ

Thời gian đào tạo 1 năm

NGHIỆP VỤ BẾP BÁNH QUỐC TẾ

NGHIỆP VỤ LỄ TÂN CHUYÊN NGHIỆP

Thời gian đào tạo 1 năm

NGHIỆP VỤ LỄ TÂN CHUYÊN NGHIỆP

TIẾNG ANH CN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Thời gian đào tạo 6 tháng

TIẾNG ANH CN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Thời gian đào tạo 2 năm

QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thời gian đào tạo: 2 năm, hệ chính quy

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM

Thời gian đào tạo: 1 năm, hệ chính quy

CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM

KỸ THUẬT SỬA CHỮA LẮP RÁP MÁY TÍNH

Thời gian đào tạo: 2 năm, hệ chính quy

KỸ THUẬT SỬA CHỮA LẮP RÁP MÁY TÍNH