7/16/2022 3:33:53 PM

Khách quốc tế sắp tới không còn được hưởng chương trình giảm giá phòng khách sạn khi đến Thái, khách nội địa vẫn được hưởng quyền lợi này.