8/5/2022 5:46:06 PM

Xét tuyển online cho tất cả các ngành nghề theo các hình thức


1. Xét điểm thi tốt nghiệp PTTH.
2. Xét học bạ 3 năm học 10, 11, 12.
3. Xét học bạ lớp 9.
- Cộng 1,5 điểm đối với thí sinh thuộc Khu vực 1 (KV1) gồm: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT/THCS hoặc Trung cấp của thí sinh, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo và các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định hiện hành.
- Cộng 1,0 điểm đối với thí sinh thuộc Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT) gồm: Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3.
- Cộng 0,5 điểm đối với thí sinh thuộc Khu vực 2 (KV2) gồm: Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1).