10/22/2022 9:41:04 AM

Thời gian đào tạo 2 năm

Ngành Quản trị Nhà hàng Khách sạn đang là ngành thu hút đông đảo nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cấp quản lý và nhân sự chất lượng cao. Nhu cầu học quản lý nhà hàng, khách sạn rất lớn, thế nhưng làm thế nào để tìm được địa điểm học nhằm trang bị kiến thức chuẩn quốc tế và cấp bằng uy tín vẫn là câu hỏi lớn với phần đông những ai có ý định học.