10/22/2022 9:41:04 AM

Thời gian đào tạo 6 tháng

Giao tiếp tiếng Anh ngành Nhà hàng Khách sạn là kỹ năng vô cùng cần thiết khi ứng tuyển vào bất kỳ vị trí công việc nào trong nhà hàng, khách sạn. Tuy nhiên, khi nhắc đến giao tiếp bằng tiếng Anh thì không ít bạn thiếu tự tin vì yếu từ vựng, phát âm sai, không thể diễn đạt trọn vẹn một câu…, dẫn đến gặp nhiều khó khăn khi phục vụ khách hoặc trong những tình huống cần sử dụng ngoại ngữ.