Lưu ý: Số CMND/CCCD chỉ có thể nhập 1 lần, nếu nhập sai và đã nộp đơn xét tuyển vui lòng liên hệ nhà trường theo số bên dưới để được hỗ trợ.